Kišne šume ne smeju postati pustinja.

Kišne šume ne smeju postati pustinja.

Da li ste razmišljali koliki je značaj kišnih šuma i kakvu ulogu imaju u klimatskim promenama?

Kišne šume ili šumski ekosistemi, karakteriše veoma vlažna klima (90% vlažnosti) gde u proseku padne vise od 2000mm godišnje.Šumski ekosistem možemo podeili na: Tropske kišne šume i kišne šume umerenih područja. 

Tropske kišne šume rasprostranjene su na 4 kontinenata: Južnu Ameriku, Aziju, Afriku, Australiju. Prostiru se na oko 10 miliona kvadratnih kilometara. Temperatura je izuzetno visoka tokom cele godine i varira od 25 do 30°C. Otprilike u ovim šumama živi oko 70% živog sveta.

Zašto su tropske kišne šume veoma važne?

Učestovanjem u jednom od najvažnijeg procesa – fotosintezi, ove šume čine „Pluća“ naše planete. Ovo poredjenje znači sledeće. Drveće uzima i preradjuje ugljen dioksid koji se nalazi u vazduhu,zadrzavajući ga za sebe. Razvijeno drvo bora, ili nekog sličnog drveta ima površinu listova koja može da pokrije od 40 do 120 ari zemljišta kiseonikom. A drveće kišnih šuma ima površinu listova koja može da pokrije više od 16 hektara po drvetu. Samim tim sunčevi zraci se koriste kao izvor energije, koja pretvara ugljen dioksid u kiseonik. Bez drveća naša atmosfera bi bila otrovna. Kako po nas, tako i za ostali živi svet.

Seče šuma negativno utiču na životnu okolinu (globalno zagrevanje). Sečom šuma u velikim količinama ugljen dioksid odlazi u atmosferu, i time nastaje globalno zagrevanje naše planete. Bez šumskog zemljišta koje izbacuje milione tona vode u atmosferu, bilo bi manje vlage, samim tim ne bi bilo ni kiše, i šumsko zemljište bi potalo pustinja. Uništavanjem šuma radi nastanka naselja, ili saobraćajnica ugrožavamo opstanak svih živih bića na zemlji. Iz dana u dan sve je više stanovnika, naselja, industrijskih zona, toplana, elektrana, a to sa  sobom povlači i više krčenja šuma. Амаzon, najveća tropska kišna šuma na planeti, izgubila je 17% svog pokrivača u poslednjih pola veka zbog ljudske aktivnosti – krčenja šuma radi stvaranja novih i većih farmi i rančeva.

Kao posledica veliko procenta seča šuma nestaju potoci, reke, zivotinje, biljke, livade. Šume su jednom rečju značajne svima: životinjama, biljkama, ljudima.

Iako se posle seče šuma vegetacije i drveće obnovi, ne možemo znati da li se živi svet može nakon seča prilagoditi na isto. 

Sa jedne strane neke od zemalja preuzimaju razne inicijative kako bi sprečile seču šuma, ponovo pošumile šume i osvestile narod o značaju istih, dok sa druge strane neke zemlje ulažu sva sredstva u seču šuma, kako bi napravile mesto za ekonomiju. Uglavnom su to zemlje sa Afričkog kontinenta (nerazvijene zemlje).

Preko 600ha kopna postaje pustinja širom sveta svakog časa, izmedju ostalog zbog seče šuma. Na našoj planeti kišnih šuma u poredjenju na površinu zemlje nije ostalo vise od 9.600.000 kilometara kvadratnih.

Seča šuma je samo jedan od ekoloških problema koji se javlja kao posledica ljudske aktivnosti radi ličnog razvoja i kreiranja uslova za što lagodniji život. Upravo je iz tog razloga neophodno posedovati ekološku svest i razumeti značaj kišnih šuma.

Naša budućnost zavisi od  kišnih šuma, kao i budućnost svih živih organizama.

Šta možemo da uradimo? 

  • Možemo posaditi biljku u našem dvorištu.
  • Da ne bacamo plastiku (smeće) u prirodu.
  • Organizovati akciju sa prijateljima, komšijama i posaditi u parku neko drvo.
  • Donirati novac u svrhu pošumljavanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.