Održvanje i unapređenje procesa proizvodnje uz stalnu brigu o zadovoljenju zahteva kupaca,  bezbednosti i zdravlju na radu, bezbednosti proizvoda, zaštiti životne sredine i poštovanju svih  zakonskih propisa je na prvom mestu svih zaposlenih u kompaniji MTO Preventiva 2020 Beograd  u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. 

Politika kvaliteta se zasniva na sledećim načelima: 

▪ Povećanje profitabilnosti i produktivnosti kompanije 

▪ Ispunjavanje zahteva i očekivanja klijenata, uz težnju ka porastu učešća na tržištu ▪ Razvoj dobrih partnerskih odnosa sa svim zainteresovanim stranama, a pre svega dobavljačima, kako bi se osigurao kontinuitet i visok kvalitet našeg rada; 

▪ Izgradnja imidža uspešne firme kao osnov za prepoznatljivost i vodeću poziciju na tržištu  u zemlji i okruženju; 

▪ Planiranje i primenjivanje mera za bavljenje rizicima i prilikama radi povećanja  efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta i poboljšanja proizvoda; 

▪ Razvijanje ekološke svesti kod zaposlenih kao i svesti o značaju upravljanja zaštitom  životne sredine, uz štednju prirodnih resursa; 

▪ Posvećenost zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu i poštovanju i primeni svih propisa; ▪ Težnja ka stalnom unapređenju sistema  

Ova Politika kvaliteta je vidno istaknuta, dostupna, javna i periodično se razmatra i preispituje sa  zaposlenima, poslovnim partnerima, zainteresovanim stranama i ostalim eksternim javnostima.