Category Archives: Blog

Kišne šume ne smeju postati pustinja.

Da li ste razmišljali koliki je značaj kišnih šuma i kakvu ulogu imaju u klimatskim promenama? Kišne šume ili šumski ekosistemi, karakteriše veoma vlažna klima (90% vlažnosti) gde u proseku padne vise od 2000mm godišnje.Šumski ekosistem možemo podeili na: Tropske kišne šume i kišne šume umerenih područja.  Tropske kišne šume rasprostranjene su na 4 kontinenata:[…]